Privacyverklaring

Ferm Beerse

Als je je persoonsgegeven aan Ferm Beerse toevertrouwt, mag je erop rekenen dat Ferm Beerse op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat.
Ferm Beerse respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR).

Ferm Beerse bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt, bij het aangaan van je lidmaatschap of deelname aan een activiteit of evenement(overeenkomst).

Ben je lid, dan worden je naam, adres, contactgegevens en geboortedatum opgeslagen in eLEnA, de beveilgde centrale databank van
Ferm vzw(Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal) en, indien van toepassing, of je Agravrouw en/of  mantelzorger bent.
Ferm vzw verwerkt deze gegevens o.m. om je het magazine ‘Vrouwen met vaart’ en de Ferm-Nieuwsbrief te bezorgen en je interessante ledenvoordelen te bieden. Agravrouwen ontvangen bovenop een Agr@zine.
Ben je vormingswerker, en niet geregistreerd in eLEnA, dan bezorgt Ferm Beerse jouw persoonsgegevens aan Ferm vzw met oog op verzekering en de administratieve en financiele afwerking van je prestaties.
De privacyverklaring van Ferm vzw vind je op www.Ferm.be.

Ferm Beerse gebruikt de gegeven uit eLEnA om onze lokale en regionale werking te organiseren.Wij gebruiken jouw gegevens om onze administratie optimaal te kunnen voeren, om je op de hoogte te houden van onze werking via onze ledeninfo, om je uitnodigingen voor en (foto) verslagen van Ferm- activiteiten te bezorgen, om gemeentelijke subsidies te bekomen.

We bewaren jouw gegevens
– tot je je lidmaatschap beeindigt.

Ferm Beerse geeft jouw gegevens
– niet door aan derden.

Neem je als niet – lid deel aan onze activiteiten, dan nemen wij je gegevens, op in een beveiligde deelnemerslijst en
– verwijderen die zo snel mogelijk na afwerking van de activiteit en/of toepasselijke regelgeving.

Ferm Beerse bewaart ook gegevens van geinteresseerden in een apart, beveiligd bestand om hen op de hoogte te houden van onze werking.

Op onze Ferm-activiteiten maken we graag sfeerbeelden om onze werking bekend te maken. Wens je niet in beeld te komen(ook niet toevallig), Laat dit dan weten aan de fotograaf of aan de verantwoordelijke van de activiteit.

Als je als Ferm-lid je gegevens wilt inkijken en (laten) verbeteren, kan je contact opnemen met fermbeerse@outlook.be om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of in te trekken.

Heb je vragen of een klacht in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met fermbeerse@outlook.be of met gdpr.ferm@ons.be.

Ferm Beerse kan haar privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie:
– vind je op onze website: www.ferm-beerse.be
– kan je opvragen bij fermbeerse@outlook.be

Versie d.d. 16 Januari 2019